Tuesday, January 29, 2013

February 2013 PlannerFeb 13
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Week 5
1
2
3
Week 6
4
5
6

In House
Training
7

In House
Training
8
9
10
Week 7
11
12
13
14

Feqhul
Mar’ah
(talk)
15
16

Recreation to
Broga Hill
17
Week 8
18
19
20
21
22
23

Kursus
Jenazah
24
Week 9
25
26
27
28
The Four Things


The Holy Prophet (Peace be upon him & his progeny) said:


        1. Four things that make your body sick:a) Excessive talkingb) Excessive sleepc) Excessive eatingd) Excessive meeting other people        2. Four things that destroys the body:a) Worryingb) Sorrow (sadness/grief)c) Hungerd) Sleeping late in the night        3. Four things that dry the face and take away it’s happiness:a) Lyingb) Being disrespectful /impudentc) Arguing without adequate knowledge and information d) Excessive immorality (doing something wrong without fear)        4. Four things that increases the wetness of face and its happiness:a) Piety b) Loyaltyc) Generosityd) To be helpful to others without he or she asking for that        5. Four things that stop the sustenance:a) Sleeping in the morningb) Not performing solat or irregular in prayersc) Laziness d) Dishonesty        6. Four things that bring and increase the sustenance:a) Staying up in the night for prayers b) Excessive repentance c) Regular charityd) Zirk (remembrance of Allah)Tuesday, January 1, 2013

new year 2013

In 2012 ...


How many sins have we done?

How many prayers we left?

How many times we went to the mosque?

How little we thanked Allah?

How we have helped the needy?[And if we live ...]


In 2013 ...


How many good deeds we will do?

How many prayers would we do?

How many times we will go to the mosque?

How much we will thank Allah?

How much we will help the needy?


[repent NOW to ALLAH !]

hope that this year will be better than before!!!
HADIS 1 - Pahala Amalan Bergantung Pada Niat


Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.Hadis ini diriwayat oleh dua orang Imam Ahli Hadis; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzirbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairie al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan antara kitab yang paling sahih (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya, juga dalam Kitab Iman dan beberapa tempat lain dalam kitab sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab al-Imarah Bab : ( hadis nombor 1908).

Hadis ini adalah salah satu hadis utama dalam lslam.
Pokok perbincangan hadis :1) Sebab keluar Hadis ini : kisah Hijrah Ummu Qais
2) Kenapa niat penting :
    - untuk bezakan ibadat dengan adat.
    - untuk tentukan qasad amal - adakah untuk Allah atau lainnya.
3) Hukum melafazkan niat(jahr) - bid'ah mungkarah : tidak thabit dalam quran dan sunnah - (asal ibadah haram kecuali berdalil) - fuqaha'  Syafie : sunnat haram sekiranya dengan jahr niat boleh mengganggu orang lain (solat).
4) Kesan niat baik pada perkara yang harus : dikira sebagai qurbah (hampir dengan Allah), dan diberi pahala baginya makan minum - niat nak buat ketaatan/ memberi nafkah - (hak anak/isteri), jima'@ bergaul dgn isteri - dikira ibadah (memberi hak).
5) Beberapa Langkah Perkara Harus bertukar menjadi Qurbah : Tidak boleh jadikan gambaran luaran perkara harus sebagai qurbah. Contohnya:  berdiri di bawah panas matahari..(hadis nazar seorang lelaki). Perkara yang mubah sebagai wasilah kepada ibadah. Mengambil ia sebagai tasyri' ilahi - yakin bahawa ianya harus/ tidak melampau/ menepati syariat. Menganggap ianya sebagai juz'ie - tak boleh berpanjangan sehingga membinasakan diri.

Antara pengajaran hadis:Niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertakan niat yang baik. Amalan yang buruk atau amalan yang baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syara', tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Demikian juga amalan baik jika diniatkan bukan kerana Allah, seumpama kerana riya', menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak memberikan apa-apa faedah.
Ulama ada berkata: Boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.
Hijrah adalah suatu peristiwa besar dalam lslam di mana umat lslam diperintahkan berhijrah. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan RasulNya, dia akan dikurniakan pahala besar, sebaliknya jika kerana dunia atau perempuan, maka dia hanya mendapat apa yang diniatkannya.

Walaupun hijrah sudah tiada lagi, namun hijrah dengan makna meninggalkan maksiat kepada melakukan taat, ia juga dianggap hijrah yang akan dikurniakan pahala.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...